Home

Reflektív tanulás

A reflektív tanítás a ped.-i valóság számtalan elemére vonatkozhat. Alapvetően két irányát különböztethetjük meg: a tanulók, a tanulócsoport történéseire, ill. a tanár saját személyére, nézeteire és tevékenységére irányuló reflektív gyakorlatot. A reflektív tanítás a reflektív gondolkodás speciális szakmai. Reflektív tanulási stílus Olyan tanulási stílus, amikor a tanuló ? gondolkodásának sajátossága következtében ? a problémára adott válasz előtt elemzi, logikai egységekbe rendezi az információkat, ennek alapján tudatos érvekkel tudja alátámasztani, megmagyarázni a megoldását

A tanulási folyamatot pedig úgy hívják, hogy reflektív tanulás. (Reflektív = Visszaható) Miről van szó? Történik Önnel valami, amiből úgy érzi, hogy nem a legjobban jött ki. Ugye nap mint nap előfordul az ilyen, ez is az életünk része A Reflektív tanulás tervezése mellett a RPL más jelentéssel is bír. Ezek a bal oldalon vannak felsorolva. Görgessen le és kattintson az egyesek megtekintéséhez. A (z) RPL összes jelentését kérjük, kattintson a Több gombra. Ha meglátogatja az angol verziót, és szeretné megtekinteni a Reflektív tanulás tervezése. A tanulás fejlődése és tanulás-fejlesztés fő feladatai serdülőkorban. Fejlődés-lélektani jellemzők: 9 éves kor után megnő az emlékezet terjedelme, a szóbeli absztrakt emlékezés aránya. Az emlékezet és a gondolkodás fejlődésének következtében az értelmes tanulás kerül előtérbe reflektív tudásunkat is, valamint azt, hogy mikor, hogyan, milyen tanulási stratégiát érdemes 2001), hiszen a motívumok segítik a tanulás elkezdését, irányítják és fenntartják a tanulók er őfeszítéseit a hatékonyabb tanulás érdekében ( Garcia és Pintrich , 1994). A motivációs kutatások és az önszabályozott. terveit reflektív módon elemezni, értékelni a kollégákkal. Nyitott a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal való együttműködésre. 3. A tanulás támogatása Tudja, hogy az egyes gyerekek, tanulócsoportok tanulásának támogatása különböző stratégiákat

A reflektív típus a problémamegoldás előtt elemzi, logikai egységbe foglalja az információkat, tanulás közben kérdéseket tesz fel magának, és szívesebben tanul egyedül. Az impulzív tanulók hirtelen reagáló emberek, szívesen vitáznak, tanulnak, oldanak meg problémákat csoportban A tanulási képesség alapelemei az ún. metakogníciók, idetartozik a tanulás- és tudásmenedzselés kompetenciája, a tanulási stratégiák ismerete, tehát a tudás reflektív kezelésének és a tanulási folyamat tudatos irányításának képessége (pl. a tudás tárolási technikái és a memorizálás). Talán még ennél is. A felnőttkori tanulás. A már megtanult stratégiák és struktúrák a további tanulás alapjai: a meglévőkhöz hozzáadódik, szükség szerint módosítva azokat, integrálja az újat a régihez. Az új tanulás eredményezhet radikális változást is: a tanulási struktúrákat és stratégiákat az egyén újjászervezi, átszervezi

Reflektív tanítás - Lexiko

Reflektív pedagógus - reflektív gyakorlat Oktatáskutató

 1. A reflektív tanulást segítő eszközök Minden reflektív tanulás a tapasztalatból indul ki. A tapasztalat szerezhető terepgyakorlaton, kutatás révén, különféle személyes élményekből, modellkísérletekből, sőt elméleti jellegű aktivitás által is
 2. Reflektív stílus: Az előző stílus ellentéte. Jellemzője, hogy a személy a válaszadás előtt alaposan átgondolja a válaszát, elemzik a kérdést, logikai rendszerekbe helyezik az információkat. Reflektív stílussal rendelkező személyek, akik általában helytálló érvekkel tudják alátámasztani a válaszukat
 3. dössze egyetlen értékelési dimenzióval
 4. 6. Tanóra-tervek reflektív elemzése, kooperatív tanulás formájában 7. Munkaformák, módszerek tervezése Hallgatói feladat: a választott témához kapcsolódó egy tanítási óra tervének elkészítése (határidő: 2018. október 31.) 8. Értékelési modellek: külső, belső értékelés (portfólió, bels
 5. d az egészségtudomány,
 6. • A kurzuson megvalósított tanulás módja A tanulási segédlet összeállítói A kritikai gondolkodás fejlesztése kurzust személyiség- és képességfejlesztő tréningként értelmezik, mert így válik lehetővé a kurzuson is az interaktív és reflektív tanulás, így lehet eredményes a témát kibontó problémák, fogalmak.
 7. A tanulás hatékonysága és eredményessége növelhető, ha a tanuló egyén saját belső képességeinek, készségeinek és a környezet, a helyzet által biztosított feltételeknek az ismeretében maga tervezheti, szervezheti, szabályozhatja és értékelheti tanulási folyamatait. kísérletező stílus és (d) reflektív.

Játék alapú tanulás online és offline környezetben; Logikus gondolkodás fejlesztése Dienes Zoltán játékaival; Reflektív mentortanító felkészülés a tanító mentor szerepre; Reflektív óvodapedagógus mentor-felkészülés az óvodapedagógus mentor szerepre; Táncművészet és mozgáskultúra fejlesztés (óvó és tanító reflektív tanulás lehetőségei a tanárképzésben I. Magyar Felsőoktatás.10. sz. 54-57. Bárdossy Ildikó, Dudás Margit, Pethőné Nagy Csilla és Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem. Péc Reflektív magatartás — felelósség Az alkalmazott módszerek hatásának követése, mérése. A folyamatok irányítása. A pedagógus nem tanít, hanem tudatosan éli meg feladatát Tiszteletben tartja és figyelembe veszi a gyermekek különbözóségét. Olyan helyzeteket teremt, amelyekben megtörténik a tanulás már az.

Kulcsszavak: reflektív mentorálás, felnőttkori tanulás, egész életen át tartó tanulás, folyamatos szakmai fejlődés, önszabályozó tanulás Bevezetés A tanárképző programok kialakítása világszerte a felnőttkori tanulás paradigmatikus és konceptuális keretein belül történik David Kolb szerint a tapasztalati tanulás négy mozzanatra bontható szét: Az élmény megtapasztalása, A hatások reflektív megfigyelése, Ezek absztrahálása, Kísérletezés, mely újabb élményeket indukál (1). A tapasztalati tanuláshoz nincs szükség tanárra, jóllehet tapasztaltabb személyek tudják facilitálni a folyamatot Irodalom . Bábosik István - M. Nádasi Mária (1975): A közvetett ráhatás a csoportmunkában. Pedagógiai Közlemények 16., Budapest, Tankönyvkiadó. Bárdossy Ildikó -Dudás Margit -Pethőné Nagy Csilla -Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése - Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Tanulási segédlet pedagógusok és.

Reflektív tanulási stílus - Lexiko

Az interaktív-reflektív tanulás alapvető kellékei: csomagolópapír, színes ceruzák, filcek, táblaragasztó, papír a jegyzeteléshez. Biztosítani kell a technikai hátteret a filmvetítéshez. Szerencsés lenne a munkát úgy megszervezni, hogy (amennyiben az adott intézményben van rá lehetőség) minden gyereknek legyen. A gyakorlati tudás forrása a tényleges gyakorlat (gyakorlatban való tanulás), így a tanár saját tanítási tevékenysége is. Csak az épül be ebbe a tudásba, aminek használhatóságáról tudásának szerveződését igazán a reflektív gondolkodás bekapcsolásával lehet megmagyarázni. Ezzel is külön foglalkozunk a.

Reflektív tanulás, tanári állás

 1. A tapasztalati tanulás tehát folyamatos párbeszédet és reflexiót igényel magunkra, a környezetünkre, a helyzetre, a körülményekre. Mit jelent a tapasztalati tanulásban, fejlődésben a reflexió, a reflektív működés
 2. reflektív tanulás lehetőségei a tanárképzésben I. Magyar Felsőoktatás.10. sz. 54-57. Bárdossy Ildikó, Dudás Margit, Pethőné Nagy Csilla és Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem. Péc
 3. Az interaktív és reflektív tanulás lehetősége a tanárképzésben. Pécs-Budapest, Pécsi Tudományegyetem, 343-373. o. 15. Bárdossy Ildikó - Dudás Margit - Pethőné Nagy Csilla - Priskinné Rizner Terézia (2003) Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában IV., Pécsi Tudományegyetem, BTK Tanárképző Intézet, Pécs. 16
 4. A kurzus során olyan kooperatív technikákat, interaktív és reflektív tanulási módszereket ismerhettünk meg, amelyekkel sokkal hatékonyabbá, kreatívabbá lehet tenni a tanítás és a tanulás folyamatát. Ezeknek az eljárásoknak a használatával tanítványaim számára élvezetesebbé vált az ismeretszerzés, a megszerzett.
 5. A tudásra vonatkozó ismeretrendszer egyik legjelentősebb képviselője a kognitív pedagógia. A kognitív pedagógia a pedagógia egyik részterülete, a nevelés azon jelenségeivel foglalkozik, amelyek a megismerés, a tanulás, a gondolkodás és az oktatás folyamataival kapcsolatosak. 1 A tudás a megismerő folyamatok (tanulás) eredményeként a tudatban létrejövő pszichikus.

a(z) RPL meghatározása: Reflektív tanulás tervezése

Bárdossy Ildikó, Dudás Margit, Pethőné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei kritikai gondolkodás fejlesztése: az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei: tanulási segédlet pedagógusok és pedagógusjelöltek számára a saját élményű tanuláshoz. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2002. 2. Ilyés Renáta - Melykóné Tőzsér Judit: Könyvtárhasználati feladatok: Módszertan Frank Smith: A tanulás és felejtés könyve a másik reflektív, de egyik sem alkalmas arra, hogy tiszta alapját képezze egy tudománynak. Ebben az időben a pszichológia elsősorban az emberi érzelmek problémájával foglalkozott, egy gazdag és összetett jelenséggel, ami azonban olyasvalami, amely alkalmatlan volt. reflektív tanulás mozgósítása, hasznosítása. A kritikai gondolkodás a sikeres tanuláshoz és az információs társadalomban való érvényesüléshez szükséges kulcskészségek egyike, amely valójában nem is egy készség, hanem komplex készségegyüttes. Kulcsszerepe van benne a bloomi taxonómia szerint A tanulás fejlesztésének tanulása közben a fent felsorolt képességeket szeretnénk fejleszteni a feladatbankban található feladatokkal és tevékenységekkel. •Reflektív: A válaszadás, problémamegoldás előtt szisztematikusan (alaposan) elemzik, logikai egységbe foglalják az információkat

12.2.1 Hunya Márta: Reflektív pedagógus - reflektív gyakorla

konnektivizmus. Tanulás felnőttkorban: önirányított tanulás, transzformatív tanulás, tapasztalati tanulás, reflektív tanulás VIRÁG Irén (2013): Tanuláselméletek és tanítási-tanulási stratégiák. Médiainformatikai Kiadványok. Eger. ILLERIS, K. (2009) A comprehensive understanding of human learning sajátossága tette lehetővé. Pontosabban az, hogy az interaktív és reflektív tanulás, a kritikai gondolkodás kompetenciái (attitűd-, ismeret- és képességkészlete) konkrét tartalmakba ágyazottan, adekvát tanulási környezetben, feladat- és problémahelyzetekben hívhatók elő, működtethetők, fejleszthetők David A. Kolb (1984) elméletében már a tapasztalati tanulás ciklusát dolgozta ki (Wade & Anderson, 1996), és a tapasztalati tanulást a konkrét tapasztalat, a reflektív megfigyelés, az absztrakt konceptualizáció és a kísérletezés cirkuláris szakaszaira osztva írta le (Bender & Jordan, 2007) interaktív-reflektív tanulás drámapedagógia, projekttanulás, vitamódszerek, kritikai gondolkodás Tananyagfejlesztések (TÁMOP 2004-2007 és 2009-2011) moduláris rendszerben való gondolkodás Jelenlét projekt - György-telep (2010-2011) Tankönyvfejlesztés - 12. évfolyam (2013) A holokauszttéma az irodalomba PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁSOK. Mérés-értékelés. Aktualitások; Jogszabályok; Célkitűzések; Országos és nemzetközi mérése

A mintaprogram fő célkitűzése a kritikai gondolkodás tanítása, fejlesztése, valamint azzal szoros összefüggésben az információs műveltség tágítása, és az interaktív és reflektív tanulás mozgósítása, hasznosítása volt Ezért az érzéseink tudatosítása önmagunkban, az ezekhez való reflektív viszonyulás hasonlóan fontos, mint a tények racionális értékelése. Javasoljuk, hogy az otthoni, vagy hallgatótársakkal, vagy a konzultációkon történő tanulás alkalmain - időtartamtól és helyzettől függően - a tanulás alatt, illetve azt.

Kutatásainkat a következő kulcsszavakkal jellemezhetjük: transzformatív tanulás, reflektív és kritikus gondolkodás, társas hálózatok, empowerment, reziliencia a hatÉkony ÖnÁllÓ tanulÁs gyakorlata És az internet hasznÁlata az ÖnÁllÓ tanulÁsban tematikus hÉt 3 a kÖzÖs alkotÁs napja 44 a kÖzÖs alkotÁs napja tÉmakÖrei 44 reflektÍv kÉrdÉsek 45 a megosztÁs napja 45 a megosztÁs napja tÉmakÖrei 45 reflektÍv mondatkezdemÉnyek 45 mintaprogram-leÍrÁsok, ajÁnlÁsok 4 Kaposi József kaposij@gmail.com 200 A tanulás képesség, amely tanulható. Léteznek fontos érzelmi és motivációs összetevői, amelyek elsőként a család közvetítése által formálódnak, viszont a tanulási képesség terén a köznevelési rendszer tudja a legnagyobb segítséget adni, külön kiemelve az első éveket. A reflektív gondolkodást korábban. Kooperatív tanulás Az a tény, hogy a gyerekek maguk szervezik meg a munkát, lehetővé teszi a képességek, az érdeklődés, a személyiségvonások, a megelőző tudás, a kulturális háttér stb. terén megmutatkozó különbségek figyelembe vételét

Rétallérné dr Görbe Éva: Tanulás felsőfokon. Tanulásmódszertan. 2. Tanulási stratégiák Szervezett tanulás Mechanikus, reprodukáló stratégia Mélyrehatoló tanulási stratégi munka, reflektív visszajelzések elemzése, interjú. Érdekes lehet a tanulás és a felejtés dinamikája, a tanulás és a tanítás módszerei kísérleti szituációban. (1-2 fő) pedagógia BA oktató téma/cím a téma leírása Kovács Ivett Szupervízor témavezető: Czachesz Erzsébet Az idegennyelvű intézményes nevelés.

korszerű módszereivel (távoktatás, e-tanulás). A tanulás értékelésének újabb kérdéseiben való tájékozottság, ezen belül is az előzetes tudás mérésének és beszámításának módszerei, továbbá a formális, a non-formális és az informális tanulás jellemzőinek elsajátítása. Reflektív pedagógia: 17-23 kredi lehet a tanítás és tanulás céljába állítani. A tanulmány egy középiskolai kísérletet és ennek eredményeit mutatja be, amely során a tanulók angol nyelvi szövegalkotási képességének fejlődését, illetve az idegennyelvi elsajátítási motivációjuk változását vizsgáltuk egy hét hónapig tartó Az önszabályozó tanulás pszichológiája Dr. Mester Dolli dollim@ektf.hu * * Pintrich (2000) három típusát különbözteti meg a tervezés és aktiválás folyamatának: Célkeretben valósul meg a feladatspecifikus célok kiválasztása Előzetes tudás alkalmazása a tanulási folyamatban A metakognitív tudás alkalmazása a tanulás számára hasznosnak tűnő kognitív feladatok. A reflektív pedagógusszerep és az aktív tanulás gyakorlata A továbbképzés összóraszáma: 40 óra Kutatási és köznapi tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanárok, az oktatók többnyire a tradicionális oktatási módszereket alkalmazzák. Kevésbé ismerik és használják a kooperatí

Download Zárótanulmány TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008. Reflektív szociális képzési rendszer a 21. századba A tanulás az előzetes tudásnak az átalakítása, átstrukturálása, és így személyes modell alakul ki bennünk, amely leírja a világot.6 A modern gondolkodók ezt a folyamatot és modellt igyekeznek hálózatelméleti alapokon leírni. Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok

Artino, A. R., & Jones, K. D. (2012). Exploring the complex relations between achievement emotions and self-regulated learning behaviors in online learning xx. Internet and Higher Education, 15, 170 - 175.Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti idoszakra Szakirányú továbbképzések (pedagógus szakvizsga) Választható szakirányok. fejlesztő, differenciáló pedagógus (4 félév) mérés -értékelési feladatokra felkészült pedagógus (4 félév Tanulás, tanítás, értékelés a felsőoktatásban - egy multifokális elemzés a reflektivitás jegyében A Campbell és Norton által szerkesztett kötet egyedülálló a maga nemében, hiszen olyan aktuális kérdéseit feszegeti és elemzi a felsőoktatás-pedagógiának, amelyek a mai változó társadalmi környezetben igen aktuálisnak tekinthetőek

Tanulási stílusok Kölökne

Az interatkív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs-Budapest, 380 p. Bárdossy I. - Dudás M. - Pethőné - Priskinné (szerk., 2007): A kritikai gondolkodás fejlesztése II A reflektív tanulás akkor működik a legjobban, ha végiggondoljuk, hogy mit tettünk a tanulmányi tapasztalat előtt, közben és után. A reflektív tanulás tehát nem csak arról szól, hogy felismerünk valami újat; arról is, hogy új módon látjuk a valóságot Antal Irma A hatékony otthoni tanulás A tanuló társas lény, nem szigetelhető el attól a családi-társadalmi környezettől, amelyben él, tevékenykedik, és amelynek hatására énképe, éntudata kialakul. A tanul A Kritikai Gondolkodás Fejlesztése II - Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei | Bárdossy Ildikó, Dudás Margit, Pethőné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika | download | B-OK. Download books for free. Find book

* Aktív tanulás * A felelősség vállalása * Önálló tanulás * A stressz kezelése * Csak egészségesen * A tanulósarok * Rendezd a dolgaid! * Összpontosítás * Ne pazarold az idődet! * Harc a perfekcionizmussal * A megfelelő gondolkodásmód * Időterv készítése * Az időterv betartása * A személyes fejlődés megtervezés A problémaközpontú tanulás támogatása - egy tanulóközpontú fejlesztő módszer. A tanulási tevékenységnek a mindennapi élethez való közelítésének az egyik legjobb eszközeként mutatja be Maggi Savin-Baden a problémaközpontú tanulás támogatását, ahol az felsőoktatásban dolgozó oktató tanári szerepének facilitátori funkciójában indirektebb módon segíti a.

Az élethosszig tartó tanulás és a felnőttképzés

 1. A Kritikai Gondolkodás Fejlesztése - Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei | Bárdossy Ildikó, Dudás Margit, Pethőné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika | download | B-OK. Download books for free. Find book
 2. A mechanikus tanulás a részletek megjegyzésére épül, társas, (5) egyéni, (6) impulzív, (7) reflektív. - Az auditív stílus a verbális ingerekre figyel elsősorban, önálló tanuláskor gyakran a hangos feldolgozásra épít. - A vizuális stílus.
 3. dig jó dolog, egy új képesség elsajátítása nem csak a munkaerő piacon emeli az értékedet, hanem frissen tartja az elmédet, tovább maradsz fejben fiatal! reflektív és impulzív típusokat.
 4. Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit 2006 Bölcsész Konzorcium 0084_4-cimlap.indd 184_4-cimlap.indd 1 22006.07.31. 11:17:43006.07.31. 11:17:43. Kiadta a Bölcsész Konzorcium A Konzorcium tagjai
 5. tanulás. 2 A feln őttképz őoktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep • szakmai felkészültség • Reflektív megfigyelés, képzel őer ő, összefüggések összekapcsolása (Ötletes, érzelemgazdag, m űvészetek, tanácsadás) 1
 6. t a pedagógiai elmélet és gyakorlat önálló alkotórészének problematikája

Felnőttképzés - tanulás - módszer - Cselekvő közössége

Bárdossy Ildikó, Dudás Margit, Pethőné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika (2007) (szerk.): A kritikai gondolkodás fejlesztése - az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei II. kötet. 167 p. Dudás Margit:Pedagógusjelöltek belépő nézeteinek feltárása. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2006. 145 p A kollektív tanulás fázisában ez különös jelentőségű, mert a lehetséges egyéni megoldások bemutatásáról folytatott megbeszélés, az esetleges hibák megbeszélése használhatóbb tudáskonstrukciók kialakításához vezethet Önfejlesztő, reflektív személyiségfejlesztés. Képes legyen tudatos önreflexióra. A kooperatív módszer kialakulása, értelmezése. Az iskolai kooperatív tanulás egyik első alkalmazója Francis Parker volt. Követője John Dewey és tanítványa Kilpatrick, aki elsőként dolgozta ki a projektmódszert. Tanulásmódszertan. A reflektív tanulás By László Tamás Szabó Topics: Bölcsészettudományok, Neveléstudományo

SUHAJDA EDIT - Telekom Mobilszolgáltatá

Az online tanulás ugyanis már nem csupán lehetőség, hanem megoldás egy tömegeket érintő problémára. Képes interaktív, reflektív tanulásra. Képes magas szintű forrásismeretre és használatra. Megfelelően végzi az információk szelektálását, rendszerezését, szintézisét.. Kutatásainkat a következő kulcsszavakkal jellemezhetjük: transzformatív tanulás, reflektív és kritikus gondolkodás, társas hálózatok, empowerment, reziliencia. Egyéni kutatási, érdeklődési területe A szupervízió alapú coaching eszközei például a kérdés, a reflektív kérdés és a személyes tanulás. Kinek hasznos a szupervízió? Mindazoknak, akik úgy érzik, hogy elakadtak, nehezen találják az egyensúlyt a magánélet és a hivatás között, akik új célok megvalósításán gondolkodnak

Felnőttkori tanulási modellek a reflektív gyakorlat

 1. egyesíti a reflektív tanulás, a tapasztalati tanulás és a terepgyakorlat lehetőségét (Bringle & Hatcher, 1992 idézi BernadowskI, Perry & Del Greco, 2013). Ezt a fajta tanulási folyamatot a know how fejlesztésének kulcsfontosságú eszközének is tekinthetjük (Bernadowski, Perry &Del Greco, 2013)
 2. David A. Kolb amerikai tanuláskutató és szociálpszichológus dolgozta ki a tanulási stílus megállapítására vonatkozó tesztet. Kolb négy tanulási stílust különböztet meg. Elmélete szerint a tanulás ciklikusan ismétlődő folyamat, melyben a tapasztalatszerzés, a megfigyelés,
 3. A tanulás értékelésének újabb kérdéseiben való tájékozottság, ezen belül is az előzetes tudás mérésének és beszámításának módszerei, továbbá a formális, a non-formális és az informális tanulás jellemzőinek elsajátítása. Reflektív pedagógia: 17-23 kredi
 4. Ebből az alapból kiindulva a reflektív tanítás- és tanulástámogatás, majd a szupportív tanulási terápiák irányába haladunk, szem előtt tartva a tanulási hatékonyság növelését. Rövid tematika: 1. nap - Tanulási folyamatok modellezése. A tanulás dinamikus folyamatának megjelenítése egy szimbolikus térben

Vita:Hálózatalapú tanulás - Wikipédi

 1. A megvalósítás lépéssora: Ráhangolás: svédasztal képekkel: 23 a multikultúra oktatásban való megjelenésével kapcsolatban képeket helyezünk el a teremben egy asztalon, s ezekből szabadon választanak a hallgatók, majd megbeszélik, ki mit választott és miért választotta az adott képet, milyen érzelmeket és gondolatokat keltettek benne
 2. az értelmes, tanulói tevékenységekre épülő, értelmező, reflektív tanulás kialakítása, megerősítése az egyéni tanulási utak támogatása az önszabályozott tanulás kialakítása a kritikus, önálló gondolkodás fejlesztése az autonómia és a felelősség erősítés
 3. A menedzselésen van a hangsúly, a reflektív döntésről, hogy mikor van helye egy gyors sms válasznak tanulás közben és mikor van az, amikor semmiféleképpen nem is csörrenhet meg egy hangüzenet. Lássuk tehát, hogy az agyunk mit is csinál, amikor egyszerre hasonló feladatokon dolgozik. Szögezzük le, hogy nem párhuzamosan.
 4. Az önszabályozott tanulás kapcsán Alvi és Gillies (2015) három fontos jellemzőt emelnek ki. Ebben a folyamatban a tanuló aktívan részt vesz (saját céljai vannak, haté-kony tanulási és motivációs stratégiákat használ stb.) saját tanulásában, és ő maga a felelős a tanulás megvalósulásáért, kimeneteléért
 5. A program az interaktív és reflektív tanulás módszereinek elsajátítását, a kritikai gondolkodás fejlesztését, a tudás és kérdezés szintjeinek megismerését állítja középpontba. A tanulási folyamat keretének az RJR- modellt tekinti (ez olyan tanulássegítési modell, amely a r áhangolódás, a j elentésteremtés és a r.
 6. A+tanulás..[1] 1. A tanulás fogalma, pedagógiai értelmezése: A tanulás egy rendszerben vagy irányító rendszerében a környezettel kialakult kölcsönhatás eredményeként előálló tartós és adaptív változás (Falus: Didaktika 104. oldal) Rendszer = ember Irányító = idegrendszer Környezet = természet, tárgyi, társadalmi Kölcsönhatás = az emberi tárgyi és.
 7. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei I. (PTE, Pécs - Budapest, 2002.) című kötetből ismerhetik meg. A csoportmunkán alapuló tanórák során, bár ezt külön nem jelöltem, célszerű a kooperatív szerepeket (bátorító, időgazda, stb.) használni, hogy a munka menete gördülékenyebb legyen
21Pedagogus portfolioÁrkádia - Történelem oktatási portálAnyanyelv-pedagógia

Hogyan tanuljunk hatékonyan?: Tanulási stíluso

A tanulás, tanulási stílusok és stratégiák, a hatékony tanulás 5. Az informális és nonformális tanulás szerepe a tudásalapú társadalomban a reflektív pedagógus Szakképzettség módszertani kérdések 1. a) A magyarországi szakképzés rendszerének bemutatása. b) Ismertesse a metszetekkel és a szelvényekkel történő. - a pedagógiai praxis művelésének, támogatásának és kutatásának módszerei, formái, eszközei (reflektív gyakorlat; a munka és a tanulás világa, tanulóközösségek; a rendszer-, a szervezeti és a személyes szintű támogatás célja, keretei, folyamata; módszerek, eszközök; projektek, pályázatok; empirikus és teoretikus. A személyre szabott tanulás nagyszerű lehetőséget kínál a diákoknak, hogy kezükbe vegyék a kezdeményezést, és új készségekre tegyenek szert, amelyekkel saját érdeküknek megfelelően alakíthatják a tanulmányaikat. Van némi félreértés azonban akörül, hogy mit is jelent a személyre szabott tanulás és tanítás

Pedagógusképzés 2006Tanító Online - Könyvtár

A tanulás Tanulásról most természetesen nem abban a hétköznapi értelemben beszélünk, hogy Norbi hazamegy, leül az íróasztalához, előveszi a könyvét, és tanul. A tan uláson tehát nem szándékos tevékenységet értünk, hanem a szó pszichológiai értelmezését követjük: a tanulás valami olyasmi, ami bekövetkezik Start studying XX. Kooperatív és projektorientált tanulási technikák az irodalomórán. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Tanulás,)tudás,)innováció)2015) 2015.)április)24.)) ELTEPPK! Akonferencia)célja) Akonferencia!célja,!hogy!a!tanuláskutatások!terén!működő!kutatók. Olyan oktatásra van szükség, amely egyaránt hat az agyra és a kézre (reflektív tevékenység). Nyelv és tanulás szétválaszthatatlanul összetartoznak. Ezért fontos, hogy mindenki (a kisebbségek is) a saját nyelvükön tudjanak tanulni reflektív tanulás: a tanuló az információkat logikai egységekbe foglalja, a feladatot szisztematikusan elemzi és csak ezután ad választ. impulzív tanulás: a tanuló átgondolás nélkül tevékenykedik, válaszait intuitív (beleérző) módon közli. Jobban kedveli a mozgásos feladatokat, mint a szöveges tanulást Reflektív pedagógus - reflektív gyakorlat, tapasztalati tanulás. tanulmány. A pedagógus életpályamodell számos változást hozott az éltünkbe. Ezek között vannak a szakma és általában az oktatás szempontjából hasznos tényezők is. Várhatóan professzionálisabb lesz a szakma, ha elterjed a tudatos tervezés gyakorlata és.

 • Youtube nézettség után járó pénz.
 • Fekete himlő szerbia.
 • Petofi zenekar póló.
 • Forma 1 jegyek 2018.
 • Tesco sparhelt.
 • Krúdy gyula a hídon wikipédia.
 • Race jesse owens film.
 • Batman vicces képek.
 • Pedagógus önfejlesztési terv minta.
 • Tüzifa készítő gép eladó.
 • Könyv diszcsomagolása.
 • Receptkönyv üres.
 • Papagáj wikipédia.
 • Tim duncan quill duncan.
 • Nők a pontja.
 • Mol kések.
 • Nitrogén körforgása.
 • Kutya farokcsonkítás.
 • Fodrászat kisfaludy utca.
 • Bmw rs 1200 gs.
 • Családi kör hetilap.
 • Biutiful wiki.
 • Ábel anita krisztián fekete.
 • Monster high ghoulia baba.
 • Híres ókori nők.
 • Forge of empires notre dame.
 • Macskagyökér palánta.
 • Hisztamin szint mérés.
 • Marvel képregény.
 • Taj kártya külföldi diákoknak.
 • Ariana grande pletykák.
 • Férfi női szemmel.
 • Birdman net worth.
 • 2016 nfl draft wiki.
 • Soft neck nyaknyújtó párna.
 • Chevrolet corvette 2017 ára.
 • Tetran kenőcs szemre.
 • Messenger függőség.
 • Kioszk fogalma.
 • Bazsalikom felhasználása.
 • Szue szeged úszásoktatás.